website

Roland Gunst

Roland Gunst (1977) a.k.a. John k Cobra is beeldend kunstenaar, cineast en muzikant van Belgisch-Congolese origine. “De moeilijke zoektocht naar identiteit voor een ‘métis’ (mulat), zoals ik, was het vertrekpunt voor mijn artistiek onderzoekswerk naar een Afro-Europese realiteit, geschiedenis, cultuur en identiteit waarin ik mijn diversiteit kon herkennen. Ik onderzoek sindsdien Afro-Europese narratieven en kunstvormen waarin de zwart Afrikaanse en de blanke Europese stem elkaar in perceptie en beleving ontmoeten om een gemeenschappelijk verhaal te bouwen.” Eerder maakte Roland Gunst o.m. de documentaire N-ID the stigma of the Negro identity (2007), de performance Veller (2010), het project LION dat opstartte in 2013 en intussen verschillende vormen aangenomen heeft en nog steeds in evolutie is (o.m. als lezing onder de titel The reign of afropeanism of als experimentele film Tropical Bungalow).

De heerschappij van het Afropeanisme