Langzaam gleed een berg het dal in

Dutch spoken

Everybody wants to grow old but nobody wants to be old. How do we deal with time and our memories? Laura Vroom was inspired by her experience as a volunteer in a residential care centre in Ghent, where she spoke at length with the residents. On the basis of anecdotes, memories, observations and musings, Laura presents an absurd and poetic stream of thought to sketch a portrait of old age.

Read more

“Wij weten niet wie wij zijn, als wij niet weten wie wij zullen zijn. Laten wij onszelf herkennen in die oude man, in die oude vrouw. Dat is noodzakelijk als wij ons totale mens-zijn willen aanvaarden. Dan zullen wij op slag onze onverschilligheid laten varen tegenover het ongeluk van de hoge leeftijd, we zullen ons erbij betrokken voelen – het gaat om onszelf.”

Uit: De Ouderdom, Simone De Beauvoir

​Lees hier een interview met Laura Vroom, opgetekend door David Cornille, Zuidpool op 29 aug 2018

by and with Laura Vroom | coaching Tine Van Aerschot, Ineke Nijssen | dramaturgy Katrien Valckenaers | technique Ole Ceenaeme | production Laura Vroom, Zuidpool | with the support of WpZimmer, De Grote Post, Stad Gent