Anna Luka da Silva

Anna Luka da Silva (1994) studeert aan de Performance opleiding van de Toneelacademie Maastricht. In haar werk etaleert ze de kleine eigenaardigheden van de mens. Ze vergroot deze uit en accentueert daarmee menselijke eigenschappen die verscholen gaan achter de sociale conventie. Binnen haar beeldtaal beroept ze zich vaak op volkse kitsch en clich├ęs. Ze haalt deze uit hun oorspronkelijke context, en zet ze in als medium voor een persoonlijk verhaal.

SUPERBIA (kortfilm)