love at first sight #6

festival van (nieuwe) makers 16 — 25 september 2021 antwerpen

Essence of Life

Nina Plantefève-Castryck & Alex Akuete

De scène is een elektrisch geladen installatie waarin twee dansers verschijnen. Bij het betreden van de speelvloer worden ze drager van een positieve dan wel negatieve lading. Een duale wereld. Wanneer de dansers elkaar aanraken, ontstaat er geluid. Zo toont Essence of Life een wereld waarin tegenpolen elkaar opzoeken om hun energie waarneembaar te maken.

Met Essence of Life onderzoeken Nina Plantefève en Alex Akuete een wezenlijke vraag: hebben mensen elkaar nodig om tot zingeving te komen? En moeten we daarvoor onze sociale, culturele en spirituele condities herdefiniëren?

Deze voorstelling is een etappe van een work-in-progress: Alex en Nina willen in een later stadium onderzoeken of de dimensies van hun installatie kunnen worden uitgebreid, om zo ruimte te bieden aan meerdere dansers. Dit toonmoment is daarin een belangrijke stapsteen.

concept, dans, installatie, geluid & licht Nina Plantefève-Castryck, Alex Akuete - met dank aan Fameus, hetpaleis, Lynn Janssens, Karolien Verlinden


Speeldata & tickets