love at first sight #6

festival van (nieuwe) makers 16 — 25 september 2021 antwerpen

The Incantation Ploy

Carly Rae Heathcote

Twee lichamen op scène. Wie zijn zij?
De ene pauzeert en droomt van een eigen wereld, van een romance met die wereld.
De ander heeft een plicht te vervullen.
De ene wordt de minnaar, verliefd en gevangen ergens halverwege droom en wereld.
De ander roept – de vleesgeworden mysticus, open en ontvangend.
En zo staan ze rechtop, de smaak van ongelooflijk belangrijke woorden op hun lippen.
Je kunt het zien aan de manier waarop ze staan – een voorschot op de zwaartekracht.
Maar hun stemmen halen uit.

The Incantation Ploy is een stuk samengesteld uit zeven liederen of spreuken die samen manieren onderzoeken waarop we verhalen creëren. De steeds wisselende personages zoeken in onmogelijke combinaties naar een permanente romance of roes. Ze botsen voortdurend op vervreemding – door een gebrek aan communicatie, of misschien is de kloof gewoon onoverbrugbaar?

concept, tekst & regie Carly Rae Heathcote i.s.m. Musia Mwankumi, Anna Franziska Jäger, Manuela Vilanova - met Musia Mwankumi, Anna Franziska Jäger - art direction Manuela Vilanova - geluidsontwerp Lila Tirando a Violeta, Manuela Vilanova - dramaturgisch advies Jana De Kockere - mentoren Luanda Casella, Tom Engels - kostuumadvies Stefania Assandri, Miguel Peñaranda - met dank aan Frederik Le Roy, Simon De Winne, Bardia Mohammed, Fabrice Delecluse, Mats Vandroogenbroeck, Nathan Ooms, Jonas Baeke, Gerhard Jäger, Lander Gyselinck, Maria Ortiz Elbal, Nathan Ishar, Kazematten, de School van Gaasbeek, Art Basics for Children, CAMPO, Drama aan de School of Arts|KASK Gent


Speeldata & tickets