If there weren’t any blacks you’d have to invent them

Engels gesproken

Aurelie di Marino duikelt een vergeten filmscenario uit 1968 op om een belangrijke kwestie aan te snijden: hoe kan je de onrechtvaardigheid van de dominante, blanke, mannelijke machtsstructuren erkennen en tegelijk diezelfde structuren gebruiken om je positie te verstevigen? Samen met vijf kompanen ensceneert Aurelie het script van If there weren’t… en legt zo de paradox bloot. Iedereen trekt zijn kostuum aan en speelt zijn rol, maar klopt er daaronder nog een menselijk hart?

spreektaal Engels
boventiteling Nederlands

van en met Aurelie di Marino, Farbod Fathinejadfard, Benjamin Op de Beeck, Ahilan Ratnamohan, Nona Buhrs, Kaat Arnaert | naar If there weren’t any blacks you’d have to invent them van Johnny Speight | productie Kunstenwerkplaats Pianofabriek | coproductie d e t h e a t e r m a k e r, Beursschouwburg (Brussel), De Grote Post (Oostende), C-Takt (Genk)