Sprachspiel

“Er zijn geen woorden, geen concepten, geen betekenis, enkel lichamen en de mogelijkheid om te spelen”: dat is het strakke uitgangspunt van het speelse duo l’hommmm. Geert Belpaeme (1984) en Mats Van Herreweghe (1988) bouwen met een houten blok en twee paar handen een zeldzaam lichtvoetige én spannende bewegingsdialoog op. Sprachspiel of hoe twee mensen grandioos met elkaar spreken zonder een woord te zeggen.

Lees meer

Sprachspiel is een voorstelling die het midden houdt tussen theater en dans, tussen kunst en filosofisch experiment. Met Sprachspiel willen Geert Belpaeme en Mats Van Herreweghe aantonen hoe communicatie ontstaat vanuit spel, niet vanuit begrijpen.

De voorstelling vindt zijn inspiratie en zijn naam bij de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein die vindt dat taal geen poging is om de werkelijkheid te vatten maar een spel waarin mensen orde scheppen met (willekeurige) spelregels die enkel binnen hun eigen logica kloppen. Er zijn alleen spelen en spelers, regels en de toepassing daarvan. Taal is actief, het is een handeling. De taal bestaat niet op het moment dat er niet gecommuniceerd wordt. Betekenis bestaat niet zonder de mens (die ze actief creëert en hergebruikt). Er moet gespeeld worden!

l’hommmm – het gezelschap van Geert Belpaeme en Mats Van Herreweghe ‒ vertrok vanuit dit idee om Sprachspiel te maken, een voorstelling die ons idee over taal en betekenis wil losweken uit de restricties waar het in zijn dagelijkse gebruik vaak in verstrikt raakt. In de voorstelling proberen Geert Belpaeme en Mats Van Herreweghe te communiceren via abstracte beweging. Er zijn geen woorden, geen concepten, geen betekenis, enkel lichamen en de mogelijkheid om te spelen.

Van en met Geert Belpaeme en Mats Van Herreweghe Zakelijke ondersteuning DRIFT