Gouvernement

Gouvernement is een nomadisch platform gegroeid uit de voormalige multidisciplinaire Gentse kunstenplek met dezelfde naam. Het ondersteunt jonge en zoekende makers en focust op langdurige trajecten met ruimte voor kruisbestuiving en trial & error. Door het aangaan van brede en duurzame partnerschappen worden hiertoe ontwikkelings- en presentatiekansen opgezet in uiteenlopende contexten.

Gouvernement neemt alle artistieke beslissingen in nauw overleg met de artistieke tafel. Dit is een groep van makers en denkers die sinds lang met Gouvernement verbonden zijn op uiteenlopende manieren. Deze tafel bestaat uit Vincent Focquet, Marie Umuhoza, Julie Daems, Simon Baetens, Mert Sen, Lauren Borremans en Nele Keukelier.


Speelt

BREAKFASTCLUB